Pravidla

Účastník odpovídá za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládá do fóra a nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony jím zde činěné. Odesláním nebo vložením dat či příspěvků účastník zaručuje, že jejich obsah neporušuje autorská práva třetích osob.

Účastníkem vložená data a příspěvky jsou názorem účastníka – autora příspěvku – a je doporučeno takto k nim přistupovat; účastník odpovídá za vlastní uvedené názory. Poskytovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených fóra účastníkem nebo třetími osobami (návštěvníky apod.), nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost a neodpovídá za škody jimi případně způsobené.

Účastník bere na vědomí, že obchodování na kapitálových trzích je ovlivněno nepředvídatelnými jevy a i v případě, že účastník obchoduje v souladu s poskytnutou obchodní strategií, může dojít ke ztrátám nebo ziskům. Především obchodování s produkty využívajícími finanční páku, jako např. cizími měnami, finančními deriváty a komoditami, může být velmi spekulativní a ztráty i zisky mohou procházet dramatickými a rychlými zvraty. Každý účastník, který obchoduje na kapitálovém trhu, tímto stvrzuje, že obchoduje na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom těchto rizik.

Provozovatel tradingpool.cz si vyhrazuje právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzavřít obsah z jakéhokoliv důvodu.


Single Sign On provided by vBSSO