×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register

Používání internetových stránek

RECYCLING SERVICE není vůči žádné osobě nebo subjektu odpovědná za jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou přístupem nebo nemožností přístupu na internetové stránky (doménu) www.intraday.cz / www.tradingpool.cz. Toto omezení zahrnuje kromě jiného také škody na výpočetních zařízeních a počítačových systémech způsobené počítačovým virem, škodlivým softwarem nebo jiným škodlivým počítačovým programem. Získávání informací na internetových stránkách www.intraday.cz / www.tradingpool.cz nezakládá zákaznický vztah a RECYCLING SERVICE nevzniká na základě skutečnosti, že jakákoli osoba nebo subjekt získávali ze stránek www.intraday.cz / www.tradingpool.cz informace, vůči těmto osobám či subjektům žádná povinnost ani odpovědnost.

Odmítnutí doporučení

Informace poskytnuté společností RECYCLING SERVICE jsou vzdělávacího charakteru a představují subjektivní představu přednášejících o dějích probíhajících na kapitálových trzích, za jejichž správnost RECYCLING SERVICE neručí . RECYCLING SERVICE nebere v úvahu investiční cíle, speciální investiční záměry, finanční situaci, ani specifické potřeby a požadavky konkrétního příjemce a poskytnuté informace nemohou být chápány jako:
- rady týkající se obchodních, finančních, investičních, právních, regulačních, daňových nebo účetních záležitostí ani rady týkající se zajištění rizika,
- doporučení nebo náměty týkající se obchodování,
- ani jako jakýkoli jiný typ vybídky ke konkrétnímu jednání, investování nebo rozložení investic

(dále jen „doporučení“).

RECYCLING SERIVCE neodpovídá za žádnou ztrátu utrpěnou v důsledku investice učiněné na základě domnělého doporučení. Bez ohledu na tvrzení či prohlášení tvrdící opak (nevyjímaje výslovná prohlášení či tvrzení) nelze žádnou poskytnutou informaci vykládat jako záruku (výslovnou ani implikovanou), že příjemce dosáhne při obchodování podle poskytnuté obchodní strategie zisku, ani že příjemce při obchodování podle obchodní strategie neutrpí ztrátu.

Upozornění na rizika

Obchodování na kapitálových trzích je ovlivněno nepředvídatelnými jevy a i v případě, že příjemce obchoduje v souladu s poskytnutou obchodní strategií, může dojít ke ztrátám nebo ziskům. Především obchodování s produkty využívajícími finanční páku, jako např. cizími měnami, finančními deriváty a komoditami, může být velmi spekulativní a ztráty i zisky mohou procházet dramatickými a rychlými zvraty. Každý příjemce, který obchoduje na kapitálovém trhu, tímto stvrzuje, že obchoduje na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom těchto rizik.

loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×